Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τους προσωρινούς αναπληρωτές ειδικής αγωγής

Προσλαμβάνονται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας

sxoleio

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50, ΠΕ10.50 και ΠΕ13.50 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προσλαμβάνονται με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015″.

Τονίζεται ότι οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανέρχεται σε 135. Ο πίνακας των ονομάτων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr.

By