Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2019

Αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα

Αύξηση 6,5% παρουσίασαν οι θάνατοι από αυτοκτονίες το 2012 και ανήλθαν σε 508 έναντι 477 αυτοκτονιών το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

autoktonia600_310314

Όπως εκτιμά η Κλίμακα, στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφονται, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις μη θανατηφόρες απόπειρες, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι 15 – 20 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών.

Η Βάση Δεδομένων για την Καταγραφή Αυτοκτονιών του Δικτύου πληροφόρησης της Κλίμακας αποτυπώνει αυξητικές τάσεις και για το έτος 2013 (όπως αντίστοιχα έχει αποτυπώσει για το 2012).

Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι στην επίσημη καταγραφή των αυτοκτονιών υπάρχει μια υποτίμηση της τάξης του 20% το οποίο κωδικοποιείται ως θάνατος από αδιευκρίνιστα αίτια.

Σε μελέτη του φορέα αναφορικά με τις αυτοκτονίες του 2013 που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων για την Καταγραφή Αυτοκτονιών του Δικτύου, το 91,9% των αυτοκτονιών, για τις οποίες υπήρχαν εκτενή στοιχεία και πληροφορίες, ήταν υψηλού βαθμού προβλεπτικότητας.

Αντίστοιχα, η διεθνής ερευνητική και κλινική εμπειρία καταδεικνύει ότι τουλάχιστον το 90% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί.

Η Ελλάδα έχει ακόμη έναν από τους χαμηλότερους δείκτες αυτοκτονίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, όπως επισημαίνει και η Κλίμακα, απαιτείται πλέον η ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών και μέτρων για την πρόληψη της αυτοκτονίας ως ένα βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Γραμμή παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018

Πηγή: Τα ΝΕΑ

By