Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, 2020

«Βούλιαξαν» οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2012

Επιδεινώθηκαν τα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012

epixeiriseis2012_720

 

 

Επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τους, σε ενοποιημένη βάση, παρουσίασαν οι 100 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις (βάσει κύκλου εργασιών 2012) στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Direction Business Reports.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν συνολικές ζημίες προ φόρων για τις υπό εξέταση εταιρείες το 2012 που ανήλθαν στα 180,81 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ίδιες εταιρείας το 2011 είχαν σημειώσει κέρδη προ φόρων ύψους 216,56 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τα συνολικά βασικά οικονομικά μεγέθη των 100 μεγαλύτερων εταιρειών της κατάταξης του 2012 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων εταιρειών το 2011, προκύπτουν τα παρακάτω:

  • Συνολικές ζημίες προ φόρων για το 2012 έναντι κερδών προ φόρων το 2011.
  • Πτώση 16,74% στο συνολικό μικτό κέρδος.
  • Μείωση 10,54% στα συνολικά ίδια κεφάλαια.
  • Αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους (-0,53%).
  • Πτώση 18,50% στο μικτό περιθώριο κέρδους.
  • Αρνητική αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) (-1,71%).
  • Πτώση 11,41% στο γενικό σύνολο ενεργητικού.
  • Μείωση 10,15% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνολικές ζημίες – προ φόρων- για τις υπό εξέταση εταιρείες το 2012 ανήλθαν στα 180,81 εκατ. ευρώ όταν οι υπό εξέταση εταιρείες το 2011 είχαν σημειώσει κέρδη προ φόρων ύψους 216,56 εκατ. ευρώ. Πτώση υπέστη το μικτό κέρδος των επιχειρήσεων που ανήλθε για το 2012 στα 3,53 δισ. ευρώ έναντι 4,24 δισ. ευρώ το 2011 (-16,74%).

Να σημειώσουμε ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των 100 μεγαλύτερων εταιρειών το 2012 παρουσίασε αύξηση 2,16% κυρίως λόγω των μεγάλων αυξήσεων που πέτυχαν στις πωλήσεις τους οι εταιρείες που προέρχονται από τον κλάδο των διυλιστηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑE (+15,22% σε σχέση με το 2011) και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE (+15,31% σε σχέση με το 2011). Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών υποχώρησαν κατά 10,54% το 2012 σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν στα 10,57 δισ. ευρώ. Πτώση 11,41% σημειώθηκε και στο συνολικό γενικό σύνολο ενεργητικού που ανήλθε για το 2012 στα 29,15 δισ. ευρώ έναντι 32,91 δισ. ευρώ το 2011. Οι επιχειρήσεις εργάστηκαν το 2012 με αρνητικό περιθώριο κέρδους -0,53% και παρουσίασαν πτώση 18,50% στο μικτό περιθώριο κέρδους (10,41% το 2012 έναντι 12,78% το 2011). Λόγω της διόγκωσης των ζημιών επιδεινώθηκε, όπως είναι φυσικό και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) και διαμορφώθηκε για το 2012 στο -1,71% έναντι 1,83% το 2011.

epixeiriseis624_271113

Κλαδική κατανομή των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012

Ο κλάδος των βιομηχανιών τροφίμων ήταν πρώτος στη γενική κατάταξη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012, αφού εκπροσωπήθηκε από 37 επιχειρήσεις. Ακολούθησε ο κλάδος των φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών που είχε 11 εταιρείες, τα μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές (9 εταιρείες), τα μεταλλουργικά προϊόντα (7 εταιρείες), ο κλάδος ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό υλικό με 6 εταιρείες, τα ποτά με 5 εταιρείες.

Με τρεις επιχειρήσεις εκπροσωπήθηκαν οι κλάδοι ελαστικά-πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών, προϊόντα πετρελαίου (διυλιστήρια). Από δύο εκπροσώπους είχαν οι κλάδοι εμφιάλωση υγραερίων, προϊόντων καπνού και τα χημικά-αέρια-χρώματα.

Τέλος, από μία εταιρεία είχαν και οι κλάδοι διάφορα προϊόντα, εκδόσεις εκτυπώσεις-γραφικές τέχνες, ηλεκτρικές συσκευές-φωτιστικά, καπνός, μεταφορικά μέσα-ναυπηγεία, μηχανήματα, χαρτί & προϊόντα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων το 2012

Στην κορυφή των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών με βάση τον κύκλο εργασιών το 2012 βρέθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑE (προϊόντα πετρελαίου-διυλιστήρια) με πωλήσεις 9,90 δισ. ευρώ (+15,22% σε σχέση με το 2011), κέρδη προ φόρων 133,46 εκατ. ευρώ, σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,91 δισ. ευρώ και γενικό σύνολο ενεργητικού 5,86 δισ. ευρώ (4,91% σε σχέση με το 2011).

Στη 2η θέση η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE (προϊόντα πετρελαίου-διυλιστήρια) με κύκλο εργασιών 2012 που ανήλθε στα 8,24 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 114,07 εκατ. ευρώ, σύνολο ιδίων κεφαλαίων 480,11 εκατ. ευρώ και γενικό σύνολο ενεργητικού 2,08 δισ. ευρώ (2,26% σε σχέση με το 2011).

Στην τρίτη θέση η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (μεταλλουργικά προϊόντα) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 697,17 εκατ. ευρώ (+1,45% σε σχέση με το 2011) και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 16,15 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 516,05 εκατ. ευρώ.

Στην 4η θέση η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑE (μεταλλουργικά προϊόντα) με πωλήσεις 588,56 εκατ. ευρώ (+13,16% σε σχέση με το 2011) και ζημίες προ φόρων 17,03 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,73 εκατ. ευρώ για το 2011.

Στην 5η θέση η ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (μεταλλουργικά προϊόντα) που πραγματοποίησε πωλήσεις για το 2012 ύψους 545,52 εκατ. ευρώ, μικτή κερδοφορία 18,25 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 10,10 εκατ. ευρώ.

Στην 6η θέση η NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑE (τρόφιμα) με πωλήσεις 434,50 εκατ. ευρώ (+2,24% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 26,71 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 53,24 εκατ. ευρώ.

Στην 7η θέση η NOVARTIS (HELLAS) ΑEBE (φάρμακα) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 410,10 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 108,66 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,02 εκατ. ευρώ.

Στην 8η θέση η COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (αναψυκτικά- χυμοί) που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 370,40 εκατ. ευρώ και μικτό κέρδος 115 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 91,60 εκατ. ευρώ.

Στην 9η θέση η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ηλεκτρολογικό- ηλεκτρονικό υλικό) με πωλήσεις 363,52 εκατ. ευρώ (+11,29% σε σχέση με το 2011) και ζημιές προ φόρων 8,90 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 87,65 εκατ. ευρώ και το γενικό σύνολο ενεργητικού στα 257,47 εκατ. ευρώ (+8,13% σε σχέση με το 2011).

Στη 10η θέση η CYCLON ΕΛΛΑΣ AE (προϊόντα πετρελαίου) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 361,68 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 16,38 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 525 χιλ. ευρώ.

Στην 11η θέση η ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (φάρμακα- καλλυντικά) με πωλήσεις 345,98 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 27,97 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας για το 2012 ανήλθε στα 217,77 εκατ. ευρώ.

Στη 12η θέση η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (μπίρα) που πραγματοποίησε για το 2012 πωλήσεις ύψους 341,03 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 29,17 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 149,97 εκατ. ευρώ και το γενικό σύνολο ενεργητικού στα 290,92 εκατ. ευρώ.

Στη 13η θέση η ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 327,92 εκατ. ευρώ και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 46,51 εκατ. ευρώ.

Στη 14η θέση η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ (τρόφιμα – γαλακτοκομικά) με πωλήσεις 281,57 εκατ. ευρώ (-0,91% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος 53,56 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων που ανήλθε στα 197,35 εκατ. ευρώ.

Στη 15η θέση η ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (μεταλλουργικά προϊόντα) που πραγματοποίησε πωλήσεις για το 2012 ύψους 278,52 εκατ. ευρώ, αρνητική μικτή κερδοφορία -6,83 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 34,09 εκατ. ευρώ.

Στη 16η θέση η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (τρόφιμα – λίπη – έλαια) με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 263,70 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 10,11 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 52,86 εκατ. ευρώ (+15,62% σε σχέση με το 2011).

Στη 17η θέση η SOVEL ΑΕ (μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 261,57 εκατ. ευρώ και κατέγραψε ζημίες προ φόρων 25,06 εκατ. ευρώ.

Στη 18η θέση η BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑE (φάρμακα) με πωλήσεις 244,80 εκατ. ευρώ (+13,49% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 12,96 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 33,70 εκατ. ευρώ και το γενικό σύνολο ενεργητικού στα 156,45 εκατ. ευρώ (+19,70% σε σχέση με το 2011).

Στη 19η θέση η ΒΙΑΝΕΞ ΑE (φάρμακα) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 240,19 εκατ. ευρώ, μικτό κέρδος 83,39 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 27,62 εκατ. ευρώ.

Στην 20ή θέση η ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών) με πωλήσεις 221,21 εκατ. ευρώ (+1,83% σε σχέση με το 2011), μικτό κέρδος 57,35 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 16,77 εκατ. ευρώ.

Στην 21η θέση η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (μεταλλουργικά προϊόντα ) με πωλήσεις 216,99 εκατ. ευρώ, στην 22η η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AE (μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές) με κύκλο εργασιών 211,99 εκατ. ευρώ, στην 23η η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (μεταλλουργικά προϊόντα ) με 208,36 εκατ. ευρώ, στην 24η η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ AE (τρόφιμα – λίπη- έλαια) με 207,80 εκατ. ευρώ, στην 25η θέση η ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών) με 201,77 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν οι εταιρείες: (26η) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ (προϊόντα καπνού) με 186,82 εκατ. ευρώ, (27η) ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (τρόφιμα – πτηνοτροφία ) με 183,26 εκατ. ευρώ, (28η) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ (τρόφιμα- ζαχαρώδη) με 175,30 εκατ. ευρώ, (29η) ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (προϊόντα καπνού) με 174,53 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 56,95 εκατ. ευρώ, (30η) BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ (ηλεκτρικές συσκευές-φωτιστικά) με 174,38 εκατ. ευρώ, (31η) ΦΑΓΕ ΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (τρόφιμα – γαλακτοκομικά) με 173,16 εκατ. ευρώ, (32η) ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ (τρόφιμα – γαλακτοκομικά) με 172,99 εκατ. ευρώ, (33η ) ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑE (τρόφιμα- ιχθυοκαλλιέργειες) με 172 εκατ. ευρώ, (34η ) ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ (μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές) με πωλήσεις 164,71 εκατ. ευρώ, (35η) BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑE (διάφορα προϊόντα) με 151,50 εκατ. ευρώ (+2,86% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 20,21 εκατ. ευρώ, (36η) ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ (τρόφιμα – γαλακτοκομικά) με κύκλο εργασιών 151,21 (+6,75% σε σχέση με 2011), (37η) ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ (εμφιάλωση υγραερίων ) με 150,24 εκατ. ευρώ (+22,13% σε σχέση με το 2011), (38η) ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ (φάρμακα- καλλυντικά) με 149,32 (+37,65% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 10,50 εκατ. ευρώ (+ 46,17% σε σχέση με το 2011), (39η) FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ (ηλεκτρολογικό- ηλεκτρονικό υλικό) με πωλήσεις 141,91 εκατ. ευρώ, (40η) CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ (μεταλλικά προϊόντα & κατασκευές) με 145,53 εκατ. ευρώ (+3,82% σε σχέση με το 2011).

epixeirisis800_550

Αξίζει να σημειωθούν και οι επιδόσεις των επιχειρήσεων για το 2012 (45η θέση) ΠΕΤΤΑΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ ABEE (τρόφιμα – λίπη – έλαια) με πωλήσεις 139,47 εκατ. ευρώ (+6,75% σε σχέση με το 2011), (49η) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. ΑΕ (τρόφιμα- μπισκότα) με πωλήσεις 121,01 εκατ. ευρώ (+2,12% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 12,53 εκατ. ευρώ (+1,83% σε σχέση με το 2011), (52η) CORAL GAS AEBEY (εμφιάλωση υγραερίων) με 117,33 εκατ. ευρώ (+24,65% σε σχέση με το 2011), (56η) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (ελαστικά- πλαστικά) με 113,04 εκατ. ευρώ (+6,60% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 12,27 εκατ. ευρώ, (63η) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ (καλλυντικά) με 100,67 εκατ. ευρώ (+12,75% σε σχέση με το

2011), (70η) ΙΜΑΣ ΑΕ (ελαστικά- πλαστικά) με πωλήσεις 89,46 εκατ. ευρώ (+7,41% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 14,53 εκατ. ευρώ (+37,11% σε σχέση με το 2011), (78η θέση) ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ (είδη ατομικής υγιεινής) με 83,43 εκατ. ευρώ (+8,68% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 4,20 εκατ. ευρώ (+198,28% σε σχέση με το 2011), (86η) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) ΑΕ (εμφιάλωση νερού) με πωλήσεις 74,60 εκατ. ευρώ (+1,44% σε σχέση με το 2011) και κέρδη προ φόρων 10,61 εκατ. ευρώ, (88η ) BARILLA HELLAS AΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (τρόφιμα- ζυμαρικά) με κύκλο εργασιών 73,82 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,45 εκατ. ευρώ, (90η) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΕΒΕ (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) με 73,28 εκατ. ευρώ (+39,51% σε σχέση με το 2011), (93η) ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ABEE (τρόφιμα- πτηνοτροφία ) με 66,38 εκατ. ευρώ (+24,08% σε σχέση με το 2011) και (100η) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (τρόφιμα- προϊόντα αρτοποιίας) με κύκλο εργασιών για το 2012 που ανήλθε στα 64,32 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,30 εκατ. ευρώ.

By