Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Γραπτές προτάσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά ζητάει ο Ν. Αναστασιάδης

Ο Κύπριος πρόεδρος κάλεσε την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να αξιώνει μορφές λύσης, που δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτές ή αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση

fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros

Ο πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατέστησε σαφές πως, εάν η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν καταθέσει γραπτώς προτάσεις επί όλων των κεφαλαίων, δεν θα είναι εφικτό οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν στην τρίτη φάση για «πάρε-δώσε».

Δεν πρόκειται, τόνισε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο σε εκείνα, που διεκδικούν και θέλουν να πάρουν οι Τουρκοκύπριοι και δε μπορεί, συνέχισε, να μην συζητηθεί το εδαφικό, το περιουσιακό, τα θέματα ασφάλειας, ιθαγένειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Κύπριος πρόεδρος κάλεσε την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να αξιώνει μορφές λύσης, που δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτές ή αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Αναστασιάδης έθιξε στην ουσία το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή στη στιγμή στις συνομιλίες και απειλεί να τις οδηγήσει ακόμα και σε κατάρρευση, δηλαδή την θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς .Πρόκειται για πληθυσμιακά «καθαρό κράτος» στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Ο Κύπριος πρόεδρος έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να καταθέσει έγγραφα με προτάσεις για όλες τις πτυχές του κυπριακού, ακόμα και χάρτη για εδαφικό, μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει καταθέσει προτάσεις στο περιουσιακό, αλλά αρνείται να τοποθετηθεί γραπτώς στο εδαφικό και να δώσει χάρτη.

Οι κύριοι Ερογλου και Οζερσάι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να δώσουν χάρτη και να μιλήσουν για ποσοστά επιστροφής εδαφών, διότι θα αναστατώσουν τον πληθυσμό στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.Πρόβλημα υπάρχει και στην πτυχή της ασφάλειας εγγυήσεων, που επίσης η τουρκοκυπριακή κ πλευρά θέλει να συζητηθούν στο τέλος.

Προφορικά δέχονται να το συζητήσουν, αλλά έγγραφα δεν θα φέρουν στο τραπέζι, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ως προς το πώς θα μπορέσουν να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζει πως οι μόνιμες παρεκκλίσεις από τους κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ είναι αναγκαίες στην περίπτωση μιας ομόσπονδης Κύπρου για να διασφαλίζονται η πολιτική ισότητα και καθαρότητα, σε πληθυσμό και γη, του τουρκοκυπριακού κρατιδίου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By