Σάββατο, 8 Αυγούστου, 2020

Διαταγές πληρωμής και κατασχέσεις για οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες

Η έκδοση των διαταγών πληρωμής θα γίνεται άμεσα

upourgeio dikaiosunis

Νομοσχέδιο  που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει την δυνατότητα σε όλους του ιδιώτες να εκδώσουν διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου, οι οποίες θα εκτελούνται άμεσα.

Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν εξοφλήσει το ποσό που χρωστά, ο ιδιώτης θα έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε διαδικασία κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας, γεγονός που ασκεί μεγάλη πίεση στο Δημόσιο να  πληρώσει άμεσα τεράστια χρηματικά ποσά, που οφείλει σε προμηθευτές του αλλά και σε χιλιάδες επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το κράτος.

Βέβαια θα υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ανακοπής από την πλευρά του Δημοσίου ή του νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου, με την οποία θα μπορεί να αμφισβητεί το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του αντισυμβαλλομένου του, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως είναι οι απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις (επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ) και αποτελεί βασική μνημονιακή υποχρέωση (ν.4152 / 2013).

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

  • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών ή άλλες και οι οποίες έχουν εκτελεστεί.
  • Η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες».
  • Το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.
  • Διαταγές πληρωμής για χρέη προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (κυρίως τα νοσοκομεία) είναι που έχουν τις σημαντικότερες υστερήσεις στην πληρωμή προμηθευτών και γενικά συναλλασσόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων.
  • Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση εκτέλεση της απόφασης για καταβολή των ποσών που οφείλονται και βεβαίως τη δρομολόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας.
  • Κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας (αν δε πληρώνει το δημόσιο) θα μπορούν να γίνουν μόνον στην λεγόμενη ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά κτίρια, όπως υπουργεία κλπ. Για παράδειγμα, μπορεί να κατασχεθούν ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο ή άλλα που είναι στην ιδιοκτησία του από διάφορες αιτίες.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By