Τρίτη, 20 Αυγούστου, 2019

Ζημίες 1,45 δισ. ευρώ για την Eurobank το 2012

Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

 

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Zημίες ύψους 1,453 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank EFG για το 2012, εξαιτίας των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Επίσης, σημείωσε αύξηση καταθέσεων κατά 2,7 δισ. ευρώ το Β΄ εξάμηνο του 2012 και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13 δισ. ευρώ τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα το Β΄ εξάμηνο του έτους. Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 25% σε ετήσια βάση για την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Νικόλαος Νανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας είπε:

«Στο σημερινό αβέβαιο και δυσχερές περιβάλλον, η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και η ανασυγκρότησή της, περνά όχι μόνον από την επίπονη διαδικασία των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και από την υιοθέτηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα τονώσουν την ανάπτυξη

Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανεκκίνηση της που δεν πρέπει να αφήσουμε αναξιοποίητο

Η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2012, τα οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συγχώνευση με την Εθνική Τράπεζα, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την έναρξη ενός νέου

Η Eurobank εισέρχεται σ’ αυτήν τη νέα φάση, εισφέροντας στο νέο σχήμα, ένα προικισμένο με ικανότητες και εμπειρία ανθρώπινο δυναμικό και ένα σύγχρονο πλαίσιο και σύστημα λειτουργίας, που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πρωτοφανείς προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής.

Η ένωση των δυνάμεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια στήριξης της οικονομίας και της χώρας ευρύτερα».

 

By