Πέμπτη, 6 Αυγούστου, 2020

Ικανοποίηση από τον επιχειρηματικό κόσμο

Εν όψει της αναμενόμενης σημερινής υπερψήφισης του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής»

nikos-dendias

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο επιχειρηματικός κόσμος, εν όψει της αναμενόμενης σημερινής υπερψήφισης του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» που εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκο Δένδια.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία δηλώνει ότι υπάρχει ικανοποίηση κυρίως έπειτα από τη μελέτη του κειμένου, όπως τελικά διαμορφώθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με προτάσεις του ιδίου του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκου Δένδια.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, επισημαίνοντας τη συμφωνία της Ένωσης στο νέο νομοθέτημα, σημείωσε, ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, την πρόοδο που συντελέστηκε στο διάλογο της Κυβέρνησης με τους φορείς της επιχειρηματικότητας.

Περαιτέρω, υποστήριξε ότι η καλή επικοινωνία που υπήρξε, συνέβαλε στη διατύπωση ενός ολοκληρωμένου, σε όλες τις πτυχές, θεσμικού πλαισίου για τα Logistics, που τακτοποιεί έναν, επί σειρά ετών, «αρρύθμιστο» επαγγελματικό χώρο, εν αναμονή και με την προσδοκία της σπουδαίας συμβολής που αυτός αναμένεται να έχει στην Ελληνική Οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νόμου για την εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει σειρά αλλαγών που έχουν στόχο τη δημιουργία ενός απλούστερου και διευκολυντικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι προωθούμενες αλλαγές αναμένεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα:

  •  Άρση εμποδίων εισόδου στην αγορά και ενίσχυση ανταγωνισμού.
  • Διευκόλυνση διαδικασιών αδειοδότησης.
  • Αποσαφήνιση δραστηριοτήτων logistics ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ωφεληθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει απλούστερο καθεστώς αδειοδότησης, εξίσωση αποθηκών με βιομηχανικά κτίρια και δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Αποτελεί δε μέρος της εθνικής στρατηγικής για τα logistics, με την οποία η πολιτεία επιχειρεί πετύχει την μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, ευελπιστώντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους των αγαθών για τους καταναλωτές. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει, επίσης, και σε αύξηση του διερχόμενου φορτίου που θα μεταφέρεται μέσω της χώρας μας στις αγορές της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By