Τρίτη, 7 Απριλίου, 2020

Ικανοποίηση Μίχαλου για το νόμο που διευκολύνει το εξαγωγικό εμπόριο

«Τα επιμελητήρια καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο ως φορείς της επιχειρηματικότητας»

mixalos1

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται το Προσχέδιο Νόμου για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και την απλοποίηση των προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών που παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως επισήμανε ο κ. Μίχαλος, με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του προσχεδίου δίνεται βαρύτητα στη διευκόλυνση και την απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, αξιοποιούνται οι δυνατότητες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και, παράλληλα, τα επιμελητήρια καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο ως φορείς της επιχειρηματικότητας.

Με το νέο πλαίσιο, καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταγωγής των ελληνικών προϊόντων, παράλληλα προς την έντυπη και αυτοπρόσωπη διαδικασία που ισχύει σήμερα.

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τα επιμελητήρια, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και αυτοματοποιείται η διαδικασία, αναβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές εφαρμογές που παρέχουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους.

Επιπλέον, σε ότι αφορά το Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται πλέον ως υποχρεωτική η καταγραφή του αντικειμένου της εξαγωγικής δραστηριότητας των εμπόρων και/ή των παραγωγών και/ή των εμπόρων προϊόντων διττής (διπλής) χρήσης και η καταχώριση των στοιχείων αυτών στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποχρεωτική είναι και η δήλωση των μεταβολών των στοιχείων αυτών.

Έτσι, συμπληρώνεται το σύνολο των ελάχιστων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ., γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας και την παραγωγή, καθώς και την εμπορία και την εξαγωγή προϊόντων διττής χρήσης.

By