Τρίτη, 7 Απριλίου, 2020

Κάλυψη ομολόγων της MIG ύψους 251,83 εκατ. από την Πειραιώς

Με σκοπό την άμεση αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου της MIG

marfin-investment-group-mig

Σε κάλυψη ομολογιών ύψους 251,83 εκατ. εκδόσεως της Marfin Investment Group προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την άμεση αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου της MIG, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής.

Η MIG αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Κατόπιν της έκδοσης των ανωτέρω ομολογιών, το διοικητικό συμβούλιο της MIG αποφάσισε όπως τερματισθεί η διάθεση των εναπομεινασών ομολογιών αμφοτέρων Σειρών του ΜΟΔ από αυτό.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές της MIG τουλάχιστον για το ποσό των 90.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ.

 

By