Τρίτη, 20 Αυγούστου, 2019

Κι όμως ήταν κερδοφόρο τρίμηνο για την Εθνική Τράπεζα

Προανήγγειλε ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

ethniki trapeza
© FOSPHOTOS

Με κέρδη ύψους 314,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το δ’ τρίμηνο του 2012 για τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της σταθεροποίησης –όπως τονίζεται στην ανακοίνωση με τα αποτελέσματα χρήσης – των λειτουργικών πηγών κερδοφορίας αλλά και λόγω των κερδών από την επαναγορά ομολόγων από το Ελληνικό Δημόσιο, τον αντιλογισμό προβλέψεων για απομείωση απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο και την πώληση του 51% της ασφαλιστικής θυγατρικής Finans Pension. 

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Τουρκολιάς, προανήγγειλε ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Σε επίπεδο έτους ο όμιλος της Εθνικής κατέγραψε ζημιές ύψους 2,139 δισ. ευρώ, παρά την συνεισφορά στα καθαρά αποτελέσματα από τη Finansbank η οποία κατέγραψε κέρδη 668 εκατ. ευρώ περίπου για το 2012, αυξημένα κατά 82% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία.

Όπως σημειώνεται πως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, ως επακόλουθο της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών, αλλά και η δραστική μείωση των επιτοκίων της αγοράς, με παράλληλη μείωση των δανειακών επιτοκίων. Αρνητικά συνέβαλε επίσης η μείωση των εγχώριων καθαρών επιτοκιακών εσόδων, εξαιτίας της άντλησης ακριβότερης χρηματοδότησης από το μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA), καθώς και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού που είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια αγοράς (euribor).

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012 αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις από το PSI, που επηρέασε όλο το πιστωτικό σύστημα αλλά κυρίως την ΕΤΕ, δεδομένου ότι εκ της θέσεως της κατείχε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σε απόλυτα μεγέθη. Ταυτόχρονα, η ΕΤΕ θα επιβαρυνθεί με απώλεια μελλοντικών εσόδων λόγω του προγράμματος επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη μακροοικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα και τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε το τραπεζικό σύστημα σε όλο το φάσμα των εργασιών.

Η Εθνική Τράπεζα προάσπισε τον κυρίαρχο ρόλο της στις τραπεζικές εξελίξεις, μέσω της επιτυχούς δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της Eurobank μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, ενώ προχωρεί ολοταχώς προς τη νομική και τη λειτουργική συγχώνευση των δύο οργανισμών. Με την ένωση αυτή προκύπτει ένας μεγεθυμένος και περισσότερο ανθεκτικός στις σύγχρονες προκλήσεις Όμιλος -με εκτιμώμενες συνέργειες ύψους άνω των €3 δισ.-, ο οποίος έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο για τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο δυσοίωνο περιβάλλον. Ήδη, το δ΄ τρίμηνο του 2012 άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις ομαλοποίησης των συνθηκών στην Ελλάδα, με την επιστροφή μέρους των καταθέσεων που απωλέστηκαν, κατά τη διάρκεια των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλών απαιτήσεων και την εξομάλυνση της μείωσης των εσόδων από αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη συνέβαλαν στη δημιουργία κεφαλαίου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ομαλή εξέλιξη της πορείας του Ομίλου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να ανταπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον διευρυμένο Όμιλο της ΕΤΕ από διεθνείς επενδυτές για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση είναι υπαρκτό. Επίσης, σε συμφωνία και ακολουθώντας τις οδηγίες του Eurogroup, επεξεργαζόμαστε σχέδιο για την άμεση και ενεργητική διαχείριση των πιστωτικών τίτλων του παθητικού με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Σε αυτήν την προσπάθεια θα έχουμε συμμάχους μας όλους όσοι πιστεύουν ότι η Εθνική Τράπεζα, μαζί πια με την Eurobank, όπως και η ελληνική οικονομία, θα τα καταφέρουν».

 

By