Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 2020

Κρίσιμη συνεδρίαση στη Εθνική Τράπεζα

Στο επίκεντρο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

ethnikitrapezaΤο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνεδριάζει σήμερα, για να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της.

Η χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου διεκόπη, προκειμένου τα μέλη του να έχουν πληρέστερη και επικαιροποιημένη ενημέρωση επί διεργασιών για τη στόχευση της Τράπεζας να επιτύχει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα καθώς και για τις εναλλακτικές δυνατότητες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να μη χρειαστεί να καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η γενική συνέλευση θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για έναν συνδυασμό κινήσεων, όπως συμμετοχή των ήδη μετόχων στην αύξηση του κεφαλαίου, δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση νέων μετόχων, έκδοση μετατρεψίμων ομολογιών (cocos) και ενδεχόμενη διαμόρφωση νέας ονομαστικής τιμής της μετοχής. Η Γενική Συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να επιφέρει ενδεχόμενες αλλαγές όπως για παράδειγμα να ασκηθούν τα cocos για το σύνολο ή μέρος του ποσού αφού πρώτα θα έχει εγκριθεί.

By