Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα κατά 40%

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

komision

Η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα το 2013-2014 μειώθηκε κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα. Την ίδια περίοδο οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Σλοβακία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Σκόπια, Τουρκία). Όπως τονίζει η Επιτροπή, οι αυξήσεις οφείλονται σε μισθολογικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο κόστος διαβίωσης.

Η έρευνα καλύπτει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων στην προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ προκύπτει ότι σε περίπου μισές από τις 33 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση η αγοραστική δύναμη των δασκάλων το 2014 συνεχίζει να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο του 2009.

Σε μερικές χώρες, όπως το Βέλγιο και τη Δανία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Φιλανδία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και την Ιταλία (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), η μείωση της αγοραστικής δύναμης είναι σχετικά μικρή, σε επίπεδα κάτω του 3%, ενώ στην Κύπρο και την Ιταλία (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και τη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε μείωση 5 έως 10%. Στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Ρουμανία (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), στη Σλοβενία και την Ισλανδία, η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών παρουσίασε πτώση 13% έως 17%.

Από την έκθεση, με τον τίτλο «Μισθοί και επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη) (2013/2014)», προκύπτει ότι οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών που ξεκινούν να εργάζονται στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλότεροι από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου στα 3/4 των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα. Πάντως, για την πλειονότητα των χωρών, αυτό ισχύει και για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη ότι στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξάνονται ανάλογα με την αρχαιότητα. Ωστόσο, το επίπεδο της αύξησης των μισθών και ο ρυθμός της αύξησης διαφέρουν, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις είναι σχετικά χαμηλές αλλά οι εκπαιδευτικοί φτάνουν αρκετά γρήγορα στις ανώτατες μισθολογικές βαθμίδες, ενώ σε άλλες χώρες οι μεγάλες αυξήσεις πραγματοποιούνται μόνο μετά από μια μακρά περίοδο υπηρεσίας.

Οι βασικοί μισθοί των εκπαιδευτικών μπορεί επίσης να αυξηθούν με επιδόματα που λαμβάνονται λόγω επιπλέον προσόντων, λόγω της αξιολόγησης των επιδόσεων ή της διδασκαλίας παιδιών με ειδικές ανάγκες, καταλήγει η έκθεση της Κομισιόν.

By