Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2020

Προσπαθούν να «κλείσουν» τις μετατάξεις στο δημόσιο

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε καθεστώς κινητικότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους.

dimosioi yp. inΕνώ παραμένουν εύθραυστες οι ισορροπίες στην τρικομματική λόγω της ΕΡΤ, τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει το Βήμα, εκδίδονται ΦΕΚ με αποφάσεις μετάταξης των υπαλλήλων που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 του ν. 4093/2012.

Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης 1089 υπαλλήλων ΔΕ ΙΔΑΧ από τους 1882 υπαλλήλους που συμπεριλαμβάνονται και στους δύο οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ. Οι αποφάσεις μετάταξης 1.089 υπαλλήλων δημοσιεύθηκαν ήδη στα ΦΕΚ  586/Γ/12.6.13,  597/Γ/14.6.13,  598/Γ/14.6.13 και 601/Γ/14.6.13, ενώ, σύμφωνα με το  υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης , η διαδικασία βαίνει στην ολοκλήρωσή της.

Για την πορεία δημοσίευσης των αποφάσεων οι φορείς προέλευσης και οι υπό μετάταξη υπάλληλοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπογραμμίζει ότι  «προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στο τελικό στάδιο της ανάληψης καθηκόντων, παρακαλούμε για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων προέλευσης και υποδοχής ώστε να διαβιβαστούν εγκαίρως τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ως άνω υπάλληλοι να παρουσιαστούν στις νέες τους Υπηρεσίες άμεσα».

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By