Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2019

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι!

morainei kurios on vouletai apolesai!

By