Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2019

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι!

morainei kurios on vouletai apolesai!

By