Πέμπτη, 13 Αυγούστου, 2020

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 6.000 ανέργους

Σκοπός η δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

oaed

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών σε ισχύ, η υπουργική απόφαση για επέκταση του προγράμματος του ΟΑΕΔ που προβλέπει την επιδότηση της απασχόλησης 6.000 ανέργων στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για επέκταση του προηγούμενου προγράμματος για 5.000 ανέργους ηλικίας 25-66 ετών, που άνοιξε και… έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες, με σημαντικά προβλήματα αλλά και παράπονα από τις επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να κάνουν αίτηση συμμετοχής, αλλά δεν κατάφερναν να μπουν στο σύστημα. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα καλύφθηκε μέσα σε τέσσερις ώρες, από 4.156 επιχειρήσεις.

Το νέο – τροποποιημένο – πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

  • Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
  • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  • Είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By