Κυριακή, 31 Μαΐου, 2020

Ξεκινά η διαδικασία συγχώνευσης της ΕΤΕ με Eurobank Ergasias

Με  ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο τραπεζών.

 

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας συγχωνεύσεως με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο τραπεζών, με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/1920.

Ημερομηνία μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012. Ως Ισολογισμοί μετασχηματισμού των δύο τραπεζών θα χρησιμοποιηθούν οι Ισολογισμοί τους της 31ης Δεκεμβρίου 2012.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By