Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 2020

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρίες λιανεμπορίου του κόσμου

Οι πωλήσεις των 250 μεγαλύτερων λιανεμπόρων του κόσμου έφτασαν τα 4 τρισεκατομμύρια – Με έδρα στις αναδυόμενες αγορές σχεδόν οι μισές από τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες.

fosphotos.com | Panayotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayotis Tzamaros

H Deloitte δημοσιεύει τη 16η ετήσια αναφορά «Οι Παγκόσμιες Δυνάμεις του Λιανικού Εμπορίου για το 2013» την οποία υλοποίησε σε συνεργασία με το περιοδικό STORES με στόχο να εντοπίσει τις 250 μεγαλύτερες εταιρίες λιανικού εμπορίου παγκοσμίως και να παρουσιάσει την εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας, τις τάσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι λιανέμποροι τους επόμενους μήνες αλλά και μια ανάλυση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς του λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τη φετινή αναφορά, οι πωλήσεις των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στον κόσμο αγγίζουν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια το λογιστικό έτος 2011 (Ιούνιος 2011-Ιούνιος 2012). Η αύξηση που σημείωσαν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου φτάνει το 5% από έτος σε έτος παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση και τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά για τις εταιρίες που εδρεύουν στις αναδυόμενες αγορές στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας).

H Wal-Mart, αμερικανική πολυεθνική εταιρία λιανικού εμπορίου, που έχει παραπάνω από το 10% των συνολικών πωλήσεων των 250 μεγαλύτερων εταιριών λιανικού εμπορίου, απέκτησε το MassMart της Νότιας Αφρικής τον Ιούνιο του 2011, προχωρώντας στη μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων δέκα ετών.

Οι αναδυόμενες αγορές τροφοδοτούν 50 από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες

Η αναφορά αποδίδει τη συνεχή ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών στις ανερχόμενες μεσαίες τάξεις, τους νέους πληθυσμούς και τις σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Με έδρα στις αναδυόμενες αγορές υπολογίζονται σχεδόν οι μισές (24) από τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της περιόδου 2006-2011. Εταιρίες λιανικού εμπορίου από την Κίνα και τη Ρωσία εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην κατάταξη των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων, όπως και οι εταιρίες λιανικού εμπορίου από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Η αναφορά παρουσιάζει ότι τα μικτά έσοδα των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εμπόρων αυξήθηκαν κατά 22 τοις εκατό σε μια σύνθετη ετήσια βάση την περίοδο 2006-2011, αύξηση τετραπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη των κορυφαίων 250 συνολικά.

 

Τα προϊόντα ταχείας κατανάλωσης (FMCG – Fast Moving Consumer Goods) ξεπέρασαν τα καταστήματα εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών και τα καταστήματα ειδών μόδας

Μια σημαντική αλλαγή από το 2010 ήταν ότι οι λιανέμποροι προϊόντων ταχείας κατανάλωσης ξεπέρασαν τα καταστήματα εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών και τα καταστήματα μόδας, αποφέροντας αύξηση εσόδων 6 τοις εκατό. Πτώση σημείωσε η αύξηση των εσόδων των εμπόρων ειδών μόδας το 2011, στο 5 τοις εκατό από το 7 τοις εκατό το 2010. Τα καταστήματα εμπορίας διαρκών καταναλωτικών αγαθών και αγαθών ψυχαγωγίας σημείωσαν καλή κερδοφορία και καθαρά κέρδη στα έσοδα του 2011, όχι όμως τόσο εύρωστη όσο το 2010.

Το μέλλον του λιανικού εμπορίου

Σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος λιανικού εμπορίου έρχεται αντιμέτωπος με μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι καταναλωτές αναζητούν μια ενιαία αγοραστική εμπειρία που συνδυάζει διαφορετικά κανάλια αγορών και προσδοκούν από τους λιανέμπορους να είναι σε θέση να τους προσφέρουν την εμπειρία αυτή. Οι παράγοντες που δημιούργησαν και καλλιέργησαν αυτή τη νέα ανάγκη των καταναλωτών δεν είναι άλλοι από τις κινητές συσκευές, τα ψηφιακά μέσα και τις ταμπλέτες που ενσωματώνουν εφαρμογές για αγορές. Στο κέντρο της προσοχής των καταναλωτών οι λιανέμποροι μπορούν να μείνουν μόνο αν προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι λιανέμποροι θα πρέπει να επιδείξουν ευελιξία προχωρώντας σε αλλαγές στη δομή της οργάνωσης και της λειτουργία τους. Θα πρέπει να υιοθετήσουν όραμα και στρατηγικές που θα αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό τους, θα μεταμορφώνουν τα φυσικά καταστήματά τους σε ελκυστικά σημεία που θα προσφέρουν στους καταναλωτές τη νέα ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία αλλά και θα συνδυάζουν τα σύγχρονα κανάλια αγορών επενδύοντας στην καινοτομία και την τεχνολογία.[space size=»30″]

By