Κυριακή, 17 Νοεμβρίου, 2019

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αγορά μπύρας

Η τελική απόφαση ωστόσο για την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής

beerA
Μετά από πολυετή έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά της μπύρας, η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία «είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της».

Η τελική απόφαση ωστόσο για την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής, η οποία δεν δεσμεύεται από την εισήγηση της υπηρεσίας. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα προγραμματίζεται για τις 20 Φεβρουαρίου.

Η έρευνα της Επιτροπής ξεκίνησε αυτεπάγγελτα ενώ υπήρξε και καταγγελία της Μύθος Ζυθοποιίας κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία διερευνήθηκε.

Πηγή: ΑΜΠΕ

By