Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 2020

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής

Πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, με καταβολή μετρητών κατά  51.024.781 ευρώ.

genikilogo_grΗ αύξηση έγινε με την έκδοση 51.024.781 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 6,86 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ της μετόχου Τράπεζας Πειραιώς. Η διαφορά ύψους 299.005.216,66 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Σε ανακοίνωσή της η Geniki Bank σημειώνει ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 17.297.440 ευρώ, διαιρούμενο σε 17.297.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By