Παρασκευή, 23 Αυγούστου, 2019

Ο ΣΕΒ ζητά αλλαγές στο Σύνταγμα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Ρητή αναφορά στην «ελευθερία της ιδιωτική πρωτοβουλίας» θέλει ο Σύνδεσμος

euro

Με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε και επισήμως χθες με τις προτάσεις που παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς για αλλαγές στο Σύνταγμα, ο σύνδεσμος των βιομηχάνων ζητά με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργός την συνταγματική κατοχύρωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομία της Ελλάδας.

Ειδικότερα, στο κείμενο της επιστολής του προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου προς τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζεται ότι το άρθρο 106δεν συνάδει με το σύγχρονο Σύνταγμα που χρειαζόμαστε και δεν συμβαδίζει με την οικονομική πραγματικότητα, ούτε με την κρατούσα φιλοσοφία και πρακτική της ιδιωτικής οικονομίας, σε μία εποχή μάλιστα όπου αυτή καλείται να χρησιμεύσει ως ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της χώρας.

Εκφράζοντας τον προβληματισμό της επιχειρηματικής κοινότητας, ο ΣΕΒ τονίζει ότι σύγχρονος συνταγματικός πολιτισμός, πέρα από την υποχρέωση παροχής ασφάλειας και δικαιοσύνης προς τους πολίτες, οφείλει να προστατεύει την ανοικτή οικονομία της αγοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η θεμελιώδης αυτή αρχή εκφράζεται ρητά άλλωστε στο Σύνταγμα της Ευρώπης (άρθρα Ι – 3 και ΙΙΙ – 177, 178, 179), το οποίο κύρωσε η ελληνική Βουλή με τον ν. 3341/2006.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, υποστηρίζει ο ΣΕΒ, το άρθρο 106 αποτελεί έναν αναχρονισμό. Οι διατάξεις του σχετικά με τον «προγραμματισμό» της οικονομικής πολιτικής από το Κράτος, και ιδίως με τα περί «εξαγορών των επιχειρήσεων και της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράτους σε αυτές», δεν συνάδουν ούτε με το ευρύτερα προοδευτικό πνεύμα του Συντάγματός μας ούτε με τη λειτουργία της ανοιχτής οικονομίας όπως έχει επικρατήσει στον σύγχρονο κόσμο, αλλά και στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο ίδιο άρθρο, η πεμπτουσία της οικονομικής ελευθερίας, η ιδιωτική πρωτοβουλία, μνημονεύεται μόνο περιστασιακά και μάλιστα με την μοναδική αναφορά ότι «δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας» θέση αυτονόητη, που ισχύει για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα –της πολιτικής συμπεριλαμβανομένης. Παρά ταύτα, ο νομοθέτης του 1975 επιλέγει να την… περιορίσει στον τομέα της ιδιωτικής οικονομικής δράσης.

Το άρθρο Ι – 3 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος της Ευρώπης που ισχύει και στην Ελλάδα, ορίζει ότι: «Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χωρίς εσωτερικά σύνορα και εσωτερική αγορά, όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος και ανόθευτος. Η Ένωση εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.»

Εξάλλου, το άρθρο ΙΙΙ – 178 του ιδίου Συντάγματος προβλέπει ότι: «Τα κράτη μέλη ασκούν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο Ι – 3, και στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών του άρθρου ΙΙΙ – 179 παράγραφος 2. Τα κράτη-μέλη και η Ένωση δρουν σύμφωνα με την αρχή της ανοιχτής οικονομίας της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου ΙΙΙ – 177».

Στη βάση αυτή, ο ΣΕΒ προτείνει το άρθρο 106 να αντικατασταθεί με άλλο, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σχετικό πνεύμα και γράμμα του Συντάγματος της Ευρώπης, αναφερόμενο ρητά στην ελευθερία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να δρα με βάση την ανοιχτή και ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία και με στόχο την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επιστολή του προέδρου του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου θα κοινοποιηθεί και στους αρχηγούς των κομμάτων.

By