Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 2020

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με 10 ευρώ

Η νέα ρύθμιση έχει στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη υποβολής χρεωστικών περιοδικών.

eforia oura kise
© FOSPHOTOS Panayiotis Tzamaros

Νομοθετική ρύθμιση , που σχεδιάζει, το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλλουν χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, οι φορολογούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ολόκληρη την οφειλή ή όποιο ποσό μπορούν από τη συνολική τους οφειλή, φθάνει αυτό να είναι τουλάχιστον 10 ευρώ.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη υποβολής χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από 250.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (περίπου ένας στους τέσσερις υπόχρεους).

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By