Σάββατο, 4 Απριλίου, 2020

Προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα ολοήμερα σχολεία

Συνολικά 47 προσλήψεις για τις ανάγκες νηπιαγωγείων και δημοτικών

Ομιλία; πρύτανης; Θεοδόσης Πελεγρίνης; rector; Theodossis Pelegrinis; speech; University of Athens; Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, ΕΚΠΑ, παιδία, education, crisis, κρίση, α

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 13 αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την αναπλήρωση των κενών στα απογευματινά τμήματα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Προσελήφθησαν ακόμη 34 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για τα αντίστοιχα τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

By