Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου, 2020

Προτάσεις ΣΕΒ προς Γιουνκέρ για την αξιοποίηση επενδυτικού πακέτου

Ο ΣΕΒ έθεσε ως κρίσιμους παράγοντες υλοποίησης του πακέτου Γιουνκέρ την προώθηση των φορολογικών κινήτρων από τις απευθείας χρηματοδοτήσεις

seb

Ο ΣΕΒ συμμετείχε στις εργασίες του Επιχειρηματικού Forum Ευρώπης-Ασίας που διοργανώθηκε στις 15 & 16 Οκτωβρίου, στο Μιλάνο από τη BUSINESSEUROPE και τον Ιταλικό Σύνδεσμο της CONFIDUSTRIA, στο πλαίσιο της αντίστοιχης συνόδου κορυφής, υπό την Ιταλική Προεδρία, με τη συμμετοχή σημαντικών πολιτικών ηγετών από τις δυο ηπείρους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα κατέθεσε σειρά προτάσεων πολιτικής με στόχο τη βελτίωση και περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών και των ανερχόμενων οικονομιών της Ασίας στους τομείς του Εμπορίου, της Ενέργειας, των Υποδομών και των Δικτύων Διασύνδεσης των δυο ηπείρων.

Ασκήθηκε σημαντική πίεση προς τις πολιτικές ηγεσίες προκειμένου να επιταχύνουν την οριστικοποίηση Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου (free trade agreements), μεταξύ των ευρωπαϊκών και ασιατικών οικονομιών, οι οποίες υπολογίζεται ότι μπορούν να προσθέσουν 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα ο ΣΕΒ κατέθεσε στη BUSINESSEUROPE τις προτάσεις του για την αξιοποίηση του επενδυτικού πακέτου των 300 δις ευρώ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ, προκειμένου οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σε τομείς και επενδύσεις, που θα ενισχύσουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα νέα υλικά, τα τρόφιμα και τα φάρμακα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έθεσε ως κρίσιμους παράγοντες υλοποίησης του πακέτου Γιουνκέρ την προώθηση των φορολογικών κινήτρων από τις απευθείας χρηματοδοτήσεις, τη δυνατότητα ευρύτερης χρήσης των εργαλείων αναδιάρθρωσης και υποστήριξης της εξωστρέφειας και από μικρές και από μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παρακολούθηση της αξιοποίησης των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων και της EIB (European Investment Bank).

Ακόμη, ο ΣΕΒ πρότεινε την αναγνώριση της δυνατότητας ευελιξίας στη χρήση των πόρων από τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, όπως η Ελλάδα, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη λειτουργία της οικονομίας και των αγορών.

By