Σάββατο, 24 Αυγούστου, 2019

Πρόεδρος στο «νέο ΤΤ» ο Γιώργος Κόντος

taxidromiko tamieutirio trapeza post bank

Ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

taxidromiko tamieutirio trapeza post bank
© FOSPHOTOS Konstantinos Tsakalidis

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κατά τη σημερινή του γενική συνέλευση.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα είναι η εξής:

Γεώργιος Κόντος, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Σιγανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ξυφαράς, Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δωρόθεος Σαμολαδάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο νέος Πρόεδρος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Γ. Κόντος διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank μεταξύ των ετών 1996-2011, ενώ σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα της Τραπεζικής Λογιστικής.

 

By