Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Γεράσιμου Γιακουμάτου

«Ενσωματώνει κοινοτική οδηγία που διευκολύνει τη διασυνοριακή επικοινωνία των εμπορικών μητρώων»

social Affairs Committee, Parliament, discussion, health, doctors strike, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, συζήτηση, Βουλή, υγεία, απεργία γιατρών, ΕΟΠΠΥ, Gerasimos Giakoumatos, Γεράσιμος Γιακουμάτος

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με την οδηγία  το ΓΕΜΗ συνδέεται με τα Κεντρικά Μητρώα, τα Εμπορικά Μητρώα και τα Μητρώα Εταιρειών με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιχειρηματικές πληροφορίες, σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα που έχουν αυτές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στη δημιουργία διαύλων διασυνοριακής επικοινωνίας των μητρώων μεταξύ τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρήσεων.

By