Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 2020

Σπάει το μονοπώλιο των ΚΤΕΛ

Το σπάσιμο της ενιαίας μονοπωλιακής αγοράς των ΚΤΕΛ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών που κατατέθηκε στη Βουλή.

ktelΤο μονοπώλιο σπάει ειδικότερα σε τρεις επιμέρους αγορές: Μία ανοιχτή στον ανταγωνισμό, μία αποκλειστικής εκμετάλλευσης χωρίς επιδότηση και μία με κρατική επιχορήγηση για «άγονες γραμμές». Τα αστικά ΚΤΕΛ θα μείνουν εκτός της ρύθμισης, καθώς το 2019 ξεκινά η εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 1370/2007, που προβλέπει διεθνείς διαγωνισμούς για την εκτέλεση δημόσιων επιβατικών μεταφορών.

 Το σπάσιμο της αγοράς θα επιβλέπει μία νέα ανεξάρτητη αρχή, η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), με αρμοδιότητα το σχεδιασμό του δικτύου και τη διενέργεια των διαγωνισμών. Στις υπεραστικές γραμμές θα χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης στον ανάδοχο με καθορισμό ανώτατου κομίστρου και διασφάλιση ελάχιστων απαιτήσεων. Σε υπεραστικές γραμμές όπου λόγω μικρών εσόδων δεν θα επαρκεί αυτό για να εξασφαλίσει ενδιαφέρον, θα προβλέπεται χορήγηση αντισταθμίσματος με καθορισμό του ανώτατου κομίστρου από τη ΡΑΕΜ. Σε γραμμές όπου υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον θα είναι ανοιχτός ο ανταγωνισμός, δεν θα υπάρχει αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ούτε αποζημίωση.
Οι γραμμές θα ορίζονται με γεωγραφική βάση τις παλιές νομαρχίες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Οι περιφέρειες θα υποβάλλουν προτάσεις στη ΡΑΕΜ για τα δίκτυα των δρομολογίων και τη χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος, με κριτήριο τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και την επιβατική κίνηση. Τον τελικό λόγο όμως θα έχει η ΡΑΕΜ. Η ανάθεση θα γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό, που θα γνωστοποιείται ένα έτος νωρίτερα και βασικό κριτήριο θα έχει το προσφερόμενο κόμιστρο.
Οι συμβάσεις θα είναι οκταετούς ή δεκαετούς διάρκειας τουλάχιστον και θα δίδεται η δυνατότητα παράτασης κατά 50% και μεταβολών στη διαδρομή, τη συχνότητα των γραμμών, την κατάργησή της ή τη δημιουργία νέων. Οι υφιστάμενοι σταθμοί των ΚΤΕΛ θα ενταχθούν σε δίκτυο, στο οποίο θα  εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όσους εκτελούν δημόσιο μεταφορικό επιβατικό έργο, υπό προϋποθέσεις, εάν το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους, διαφορετικά θα προσφέρουν υπηρεσίες στους παρόχους με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού. Θα επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση από τη ΡΑΕΜ σε έκτακτες περιστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δρομολογίων και σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρή κίνηση. 
Ο νέος φορέας θα επανδρωθεί με τη μεταφορά θέσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και με μετατάξεις από άλλους φορείς του Δημοσίου και θα χρηματοδοτείται με 0,5% από τις ακαθάριστες εισπράξεις  των υπεραστικών οδικών μεταφορών.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By