Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

Σύστηνεται επιτροπή παρακολούθησης της δημοσιονομικής προσαρμογής

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας

Deputy Finance Minister Christos Staikouras  / Παρουσίαση απο τον Χ. ΣταικούραΣυστήνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών αυτό γίνεται «στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας».

Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και η επικαιροποίηση του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με όσα ισχύουν πλέον σε όλη την Ευρωζώνη βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Στόχος είναι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πρωτεύοντα ρόλο στο βελτιωμένο αυτό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης έχει η έννοια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ενισχυμένης συνεργασίας των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών (European Semester), που αποτελεί έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών δημόσιων ελλειμμάτων (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης) και μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Συγκεκριμένα, από το 2011 έχουμε μια δέσμη πέντε Κανονισμών και μιας Οδηγίας (six pack) που ενισχύουν την προληπτική παρακολούθηση και την άμεση παρέμβαση για τη διόρθωση του ελλείμματος και τη μείωση του χρέους και επιπλέον προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών-μελών.

Η δεύτερη δέσμη Κανονισμών (two pack), που αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και υιοθετήθηκε μόλις πρόσφατα (το Μάιο 2013), περιέχει προβλέψεις για τις χώρες που βρίσκονται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και για εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής σταθερότητας ή λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταικούρα, οι επιχορηγήσεις του Κράτους προς τα Νοσοκομεία της χώρας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 1,34 δισ. ευρώ το 2013, από 1,6 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 16% την τελευταία τριετία. Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί κάτω από το 1 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το μισθολογικό κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,22 δισ. ευρώ το 2013, από 2,73 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 19% την τελευταία τριετία. Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στα 2,16 δισ. ευρώ το 2015, ελαφρώς μειωμένο από εφέτος.

Η  φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,38 δισ. ευρώ το 2013, από 3,9 περίπου δισ. ευρώ το 2011, μειωμένη κατά περίπου 28% την τελευταία τριετία. Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στο 1,9 δισ. ευρώ το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συμφωνηθεί η υπογραφή μνημονίων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών με το κάθε Υπουργείο, καθώς και μεταξύ Υπουργείων και εποπτευόμενών τους φορέων.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση ενός νέου πλέγματος μέτρων για την τήρηση των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, την δημοσιονομική πειθαρχία και τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By