Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

«Στις ράγες» η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης από σήμερα

ose-ragesΣήμερα ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, με το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: Πρώτα θα γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος και όσοι προκριθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας, για να υποβάλουν στη συνέχεια δεσμευτική προσφορά.

Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια του διαγωνισμού προβλέπουν για τη συμμετοχή νομικών προσώπων «ότι ο μέσος όρος των ετήσιων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων των πλέον πρόσφατων τριών ελεγμένων εταιρικών χρήσεων» θα υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ για τα επενδυτικά ταμεία τα 200 εκατ. ευρώ.

Στα νομικά κριτήρια αποκλείονται όσοι βρίσκονται σε πτώχευση και όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα, που σχετίζονται με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του συμπεριφορά, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, η Kantor Management Consultants, η Louis Berger, η Hogan Lovells International LLP και το Δικηγορικό Γραφείο Μ&Π Μπερνίτσα (από κοινού οι «Σύμβουλοι») ενεργούν ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στη Συναλλαγή.

Πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να συνάψει τις εξής συμβάσεις:

1)Με το Δημόσιο για την πενταετούς διάρκειας εξυπηρέτηση των «άγονων γραμμών», έναντι ετήσιας αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

2)Με τον ΟΣΕ για την πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

3)Με τον ΟΣΕ για την μακροχρόνια μίσθωση τροχαίου υλικού (5+5 χρόνια).

4)Με την ROSCO, η οποία επίσης βαίνει προς ιδιωτικοποίηση, για μακροχρόνιες υπηρεσίες συντήρησης του τροχαίου υλικού (10 χρόνια).

5)Μακροχρόνια συμφωνητικά για τη μίσθωση επιλεγμένων ακινήτων σε τιμές αγοράς.

 

 

By