Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2020

Τέθηκαν τα όρια των stress test

124 τράπεζες θα πρέπει να περάσουν μέσα στο 2014 το stress test που θα εφαρμόσει η ΕΚΤ

stress_test600

Η ΕΒΑ, η υπεύθυνη για το συντονισμό των stress test, ανακοίνωσε ότι για να περάσουν τα stress test οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 5,5% κατά την διάρκεια των τριών ετών που καλύπτουν τα stress tests – στο δυσμενές σενάριο, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2013, και πάνω από 8% στο βασικό σενάριο.
Το όριο για τα stress tests του 2011 ήταν στο 5% και μερικές τράπεζες οι οποίες το είχαν ξεπεράσει αυτό, ακόμη και κατά πολύ, χρειάστηκε να διασωθούν αργότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα τεστ αντοχής του 2014 θα εφαρμοστούν σε 124 τράπεζες από όλη την ΕΕ , αντιπροσωπεύοντας περίπου 30 τρισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία ή περίπου το 80% του τραπεζικού τομέα της περιοχής . Οι λεπτομέρειες της άσκησης, όπως για παράδειγμα το ποσοστό της πτώσης στις αγορές που θα περιλαμβάνει το σενάριο, θα ανακοινωθούν μεταξύ του Απριλίου και του Μαΐου.

Η ΕΒΑ ανακοίνωσε επίσης το χρονοδιάγραμμα και την κοινή μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις τράπεζες, αλλά ορισμένες εθνικές εποπτικές αρχές θα προσθέσουν επιπλέον κινδύνους που θα πρέπει να ελεγχθούν.

Η Γερμανία είναι πιθανόν επίσης να ελέγξει η έκθεση των τραπεζών στον ναυτιλιακό κλάδο, για παράδειγμά. Το τεστ θα καλύψει τρία χρόνια, ως το Δεκέμβριο του 2016. Για να προστεθούν στα κεφάλαια τα ενεργητικά πρέπει να είναι συμβατά με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ για κάθε Δεκέμβριο του τεστ.

ΟΙ αξιολόγηση των ισολογισμών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, και τα stress tests που ξεκινούν το Μάιο, θα πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα για κάθε τράπεζα, τον Οκτώβριο, όπου και θα ανακοινωθεί το μέγεθος του κάθε κεφαλαιακού ελλείμματος.

Οι αναλυτές έχουν υπολογίσει ότι τα stress tests θα μπορούσαν να δείξουν συνολικό έλλειμμα ύψους 100 δισ. ευρώ.

By