Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2019

Τι σχεδιάζει ο Στουρνάρας για τους φοροφυγάδες

Ποινικές διώξεις, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

euro_assets620Αυστηρότατες ποινές για όσους φοροδιαφεύγουν προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Για τις μεγάλες υποθέσεις Θα περιλαμβάνει ποινικές διώξεις που δεν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ακόμη και αν οι κατηγορούμενοι καταβάλουν  το ποσό.  Η ποινή μάλιστα δεν θα αίρεται,ακόμη κι αν οι παραβάτες προσφύγουν στα δικαστήρια .

Για τις παραβάσεις «ηπιότερης» μορφής, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, θα μπαίνουν σε ενέχυρο τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συλληφθέντων για φοροδιαφυγή, ενώ στην περίπτωση δικαίωσης τελεσίδικα από τα δικαστήρια θα επιστρέφονται εντόκως τα ποσά. Όταν ισχύσει ο νόμος θα σταματήσουν οι ρυθμίσεις όπως π.χ. δόσεις, μείωση προστίμων, προσαυξήσεων κ.ά., για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, απέδωσαν αναλογούντες ή παρακρατούμενους φόρους και φόρους κατανάλωσης. Θα προβλέπονται ρυθμίσεις για όσους βρίσκονται σε αντικειμενική οικονομική αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμπέρασμα ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εντατικοποίηση των φορολογικών έλεγχων, αλλά και από τη δυνατότητα του κράτους να επιβάλει τις κατάλληλες ποινές και να εισπράξει τα επιβληθέντα πρόστιμα καταλήγει δοκίμιο εργασίας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αθανάσιου Ταγκαλάκη με θέμα «Φορολογικοί έλεγχοι και παραβάσεις: πρόσφατες ενδείξεις από την Ελλάδα» που εμπεριέχεται στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μελέτη του κ. Ταγκαλάκη που παρουσιάζεται συνοπτικά στο δελτίο της κεντρικής Τράπεζας αξιοποιεί μια νέα βάση στατιστικών δεδομένων που αφορά σε στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ που διενεργήθηκαν θερινούς μήνες σε περιοχές υψηλής οικονομικής δραστηριότητας και τουριστικής κίνησης στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων περιορίζει την παραβατικότητα και ενθαρρύνει τη φορολογική συμμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη κοινές διαχρονικές επιρροές καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 13 περιφερειών της χώρας.

Επιπλέον, η μεταβολή του ποσοστού παραβατικότητας λόγω της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων αποδεικνύεται εντονότερη σε περιοχές με υψηλή ανεργία, σε περιοχές με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και σε κατά τεκμήριο τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά. Η αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος, ως προάγγελος καλύτερων οικονομικών συνθηκών, ενθαρρύνει τη φορολογική συμμόρφωση.

By