Σάββατο, 24 Αυγούστου, 2019

«Τρέχουν» την ανακεφαλαιοποίηση Eurobank και Εθνική

Συγκαλούνται για σήμερα  τα Διοικητικά  Συμβούλια των δύο τραπεζών.

 

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Η διοίκηση Νανόπουλου, συγκαλεί για σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  Σήμερα συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και της Εθνικής Τράπεζας, για να αποφασίσει τη σύγκληση, κατά νόμο, γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης για τις συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, «με απόφαση των αρμοδίων θεσμικών αρχών και με σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσής τους. Οι τελικές αποφάσεις για την πορεία της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών θα ληφθούν από τον κοινό μέτοχο, που θα είναι το ΤΧΣ». «Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Απριλίου.

Όπως είναι γνωστό, το ΤΧΣ έχει δεσμευθεί για την πλήρη κάλυψη των ΑΜΚ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και έχει ήδη προκαταβάλει τα αναγκαία κεφάλαια, διασφαλίζοντας απολύτως τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και εξασφαλίζοντας πλήρως όλες τις καταθέσεις, στο σύνολό τους», καταλήγεις την ανακοίνωση της η Eurobank.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα,  εάν δεν επιτευχθεί το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου.  Σημειώνεται πως με απόφαση των θεσμικών Αρχών και τη σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών οι Τράπεζες Εθνική και Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

 

By