Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2020

Ακόμη πιο «γενναία» η ρύθμιση των 100 δόσεων

Ποιες είναι οι νέες τροποποιήσεις

lefta-syntaxeis-eisfores

Ακόμη πιο γενναιόδωρη για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έγινε η ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε εσπευσμένα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, σε τροποποίηση του σχετικού νόμου τον οποίο ψήφισε πριν από λίγες μέρες! Η τροποποίηση έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27ης Μαρτίου και αναμένεται να κυρωθεί εκ των υστέρων από τη Βουλή!

Σύμφωνα με την τροποποίηση που επήλθε με την ΠΝΠ, σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα παρέχεται μερική ή ολική έκπτωση όχι μόνο επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής αλλά και επί των μηνιαίων προσαυξήσεων και προστίμων που τυχόν τούς έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων, όπως η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ανακριβής υποβολή και η μη υποβολή δηλώσεων για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη. Τα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων που είχαν βεβαιωθεί μετά από φορολογικούς ελέγχους δεν εντάσσονταν στο «κούρεμα» που προέβλεπε το αρχικό κείμενο της ρύθμισης.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4321/2015 για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
– Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
– Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%.
– Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
-Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
-Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
-Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
-Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
-Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
-Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
-Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.
– Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
-Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

Τα ποσά των προσαυξήσεων των καταλογισθέντων φόρων τα οποία πλέον μπορούν να διαγραφούν μετά την παραπάνω τροποποίηση ανέρχονται σε:
-1% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
-2% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
– 2,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
-1,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς
-3% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς
-3,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By