Πέμπτη, 22 Αυγούστου, 2019

Alpha Bank: Σε εθελουσία έξοδο 2.400 εργαζόμενοι

Το πρόγραμμα εθελουσίας ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου

alpha bank800

Με επιτυχία ολοκληρώνεται η διαδικασία εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περισσότεροι από 2.200 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν. Στη διοίκηση του ομίλου διατυπώνεται η εκτίμηση ότι τελικά η συμμετοχή θα φτάσει περίπου στους 2.400 εργαζόμενους καθώς η περίοδος αποδοχής ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή.

Το πρόγραμμα εθελουσίας ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται µε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής. Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι µε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

By