Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2019

Από Repsol-ΕΛΠE οι έρευνες στο Ιόνιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕΦΚ 21/08/2018-Αριθμός Φύλλου 3521) η απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Όπως ορίζεται, η κοινοπραξία Repsol-Ελληνικά Πετρέλαια είναι οι εταιρείες που επελέγησαν για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι:

«Στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (Β’ 2849/11.08.2017) για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο), ορίζεται ως Επιλεγείς Αιτών η κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION S.A. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2. Ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1605/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» όπως ισχύει (σημείο 12 του προοιμίου), να καλέσει την κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION S.A. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ως Επιλεγέντα Αιτούντα για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη».

By