Τετάρτη, 23 Μαΐου, 2018

Από το 2019 η μείωση του φόρου επιχειρήσεων

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις επιχειρήσεις από το 29% στο 26% είναι ίσως το πιο ισχυρό από τα αντίμετρα που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Ωστόσο, για να εφαρμοστεί από το 2020 η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις επιχειρήσεις θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από το 2019.

Αν και αυτό είναι προφανές, στην αρχική διάταξη που είχε συμπεριλάβει στο πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση προέβλεπε μόνο το χρόνο μείωσης του εταιρικού φόρου (από το 2020), αλλά δεν προέβλεπε την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Έτσι, μετά από τη σχετική επισήμανση κατατέθηκε στη Βουλή νομοτεχνική βελτίωση η οποία ξεκαθαρίζει πως η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 29% σε 26% που προβλέπεται στο άρθρο 14 του πολυνομοσχεδίου, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2019.

Η νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τα εξής: «Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 15 η φράση «Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και από 1.1.2020 αντιστοίχως,» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020».

By