Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, 2019

Χάνει πόντους η ΔΕΗ, κερδίζουν οι εναλλακτικοί πάροχοι

Με σχεδόν σταθερό ρυθμό συνεχίστηκε και τον Απρίλιο η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ.

Η υποχώρηση του μεριδίου της ΔΕΗ ήταν μεγαλύτερη από 1,15%, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία, ενώ σημαντική αυξητική τάση καταγράφεται στα μερίδια των περισσότερων εναλλακτικών παρόχων.

Μάλιστα, 3 εταιρείες (Elpedison, Protergia και Ήρων) καταγράφονται και στα δυο δελτία (του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και του Διαχειριστή ΑΔΜΗΕ) με ποσοστά πάνω από 3%, με τις θέσεις που καταλαμβάνουν στον ιδιότυπο ανταγωνισμό μεταξύ των εναλλακτικών προμηθευτών να αλλάζουν, ανάλογα με τα μεγέθη που προσμετρώνται.

Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφουν και τα μερίδια των Watt+Volt, NRG, Volterra και Green.

ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ μετρούν διαφορετικά μεγέθη, καθώς τα μηνιαία δελτία τους εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες και λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ δίνει στοιχεία με βάση τις μετρήσεις κατανάλωσης των ωριαίων μετρητών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων ωριαίας κατανάλωσης που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΛΑΓΗΕ δίνει στατιστικά της αγοράς, με βάση τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.

Συνδυαστικά τα δύο δελτία αποτυπώνουν με πληρότητα τόσο την εικόνα, όσο και τη δυναμική της αγοράς.
Τα ποσοστά του ΑΔΜΗΕ

Στο μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ, καταγράφεται μείωση της συνολικής προμήθειας των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τον Απρίλιο έφτασε τις 3641 GWh, έναντι 4109 το Μάρτιο.

Τα ποσοστά των προμηθευτών, όπως αποτυπώνονται στο μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ διαμορφώνονται ως εξής:

▪ ΔΕΗ 86,9% (έναντι 88,1% το Μάρτιο)

▪ Protergia 3.34% (έναντι 2,95%)

▪ Elpedison 3,26% (έναντι 3,10%)

▪ ΗΡΩΝ 3,13% (έναντι 2,88%)

▪ Watt + Volt 0,99% (έναντι 0,83%)

▪ NRG 0.75% (έναντι 0,71%)

▪ Volterra 0,64% (έναντι 0,53%)

▪ GREEN 0,42% (έναντι 0,36%)

▪ OTE 0,2% (έναντι 0,17%)

▪ ΕΛΤΑ 0,05% (έναντι 0,04%)

▪ INTERBETON 0,049% (έναντι 0,053%)

▪ VIENER 0,041% (έναντι 0,039%)

▪ NOVAERA 0,027% (έναντι 0,039%)

▪ KEN 0,022% (έναντι 0,019%)

▪ GROWTH 0,008% (έναντι 0,005%)
Τα ποσοστά του Απριλίου σε όγκο

Το μερίδιο της ΔΕΗ, σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ διαμορφώνεται πλέον σε 86,49% (14,36% στην υψηλή τάση, 17,04% στη μέση τάση και 55,09% στη χαμηλή τάση), έναντι 87,66% το Μάρτιο.

Τα μερίδια των υπόλοιπων προμηθευτών είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

– Η ELPEDISON έφτασε το 3,25% (0,22% στην υψηλή τάση, 1,62% στη μέση τάση και 1,41% στη χαμηλή τάση) έναντι 3,04% τον περασμένο μήνα

– Η PROTERGIA ανήλθε σε 3,24% (1,99% στη ΜΤ, 1,25% στη ΧΤ) έναντι 2,96%

– Η ΗΡΩΝ αυξήθηκε σε 3,15% (2,11% στη ΜΤ, 1,04% στη ΧΤ) έναντι 2,96%

– Η Watt + Volt έφτασε το 1,01% (0,16% στη ΜΤ, 0,85% στη ΧΤ) έναντι 0,88%

– Η NRG TRADING αυξήθηκε στο 0,96% (0,61% στη ΜΤ, 0,35% στη ΧΤ) έναντι 0,87%

– Η VOLTERRA έφτασε το 0,73% (όλο στη ΜΤ), έναντι 0,64%

– Η GREEN ανήλθε στο 0,53% (0,16% στη ΜΤ, 0,37% στη ΧΤ) έναντι 0,44%

– Ο ΟΤΕ έφτασε το 0,22% (όλο στη ΧΤ) έναντι 0,18%

– Τα ΕΛΤΑ παρέμειναν σταθερά στο 0,05% (0,02% στη ΜΤ, 0,03% στη ΧΤ),

– Η INTERBETON παρέμεινε σταθερή στο 0,05% (όλο στη ΜΤ)

– Η VIENER έφτασε στο 0,06% (όλο στη ΜΤ) έναντι 0,05%

– Η NOVAERA έφτασε στο 0,03% (όλο στη ΜΤ) έναντι 0,04%

– Η KEN παρέμεινε σταθερή στο 0,03% (0,03% στη ΜΤ, 0,01% στη ΧΤ)

– Η GROWTH έφτασε στο 0,02% (στη ΜΤ), ενώ είχε 0,01%

– Η VOLTON καταγράφεται πλέον στο 0,01%, (στη ΧΤ) ενώ είχε μηδενικό ποσοστό.

By