Δευτέρα, 26 Αυγούστου, 2019

CNBC: Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται 14 δισ. ευρώ

Το ποσό των 14 δισ. ευρώ αφορά το «ακραίο» σενάριο που έχει εξετάσει η ΕΚΤ

euro

Τα χρήματα που θα χρειαστούν οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες για να προχωρήσουν σε ανακεφαλαιοποίηση υπολογίζοντας στο επίπεδο των 14 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Στο δημοσίευμα γίνεται εκτενής αναφορά της κατάστασης στην οποία βρίσκεται τόσο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσο και η οικονομία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν τα stress tests από την ΕΚΤ.

Τονίζεται ότι το ποσό των 14 δισ. ευρώ αφορά το «ακραίο» σενάριο που έχει εξετάσει η ΕΚΤ, ενώ αντίστοιχα στο «απόλυτα ήπιο» σενάριο το ποσό υποχωρεί στο επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

By