Δευτέρα, 30 Μαρτίου, 2020

Coca Cola: Επιβεβαίωσε κάλυψη δημόσιας πρότασης κατά 96,85%

Η ανταλλαγή των μετοχών θα επιτρέψει στην εταιρία να μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία.

Coca-cola-logoΤη Δευτέρα ανακοίνωσε η ελβετική Coca Cola HBC AG ότι στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης της για την Coca-Cola Hellenic προσφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 96,85% του συνόλου της ελληνικής εταιρίας. Η ανταλλαγή των μετοχών θα επιτρέψει στην εταιρία να μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και να προχωρήσει σε εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η εταιρία ανακοίνωσε πέρυσι τα σχέδιά της που θα της επιτρέψουν να λειτουργεί σε καθεστώς χαμηλότερης φορολογίας στην Ελβετία και να έχει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, καθώς οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο Λονδίνο.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου και έληξε στις 19 Απριλίου. Κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, συνολικά 355.009.967 κοινές μετοχές της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων Μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύονται από ADS της εταιρίας, προσφέρθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,85% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, με τη Δημόσια Πρόταση, η CCHBC υπέβαλε ξεχωριστή προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής προς όλους τους κατόχους μετοχών της εταιρίας που βρίσκονται στις ΗΠΑ και προς όλους τους κατόχους Αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (American depositary shares) που αντιπροσωπεύουν μετοχές της εταιρίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της CCH μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και πίστωσης των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων. Η Coca Cola HBC είπε ότι θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και των υπολοίπων μετοχών της εταιρίας άμεσα και ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ΧΑ αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι στις 29 Απριλίου.

Από Δευτέρα, 22 Απριλίου, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. καθώς και των παραγώγων προϊόντων με υποκείμενο τίτλο την εν λόγω μετοχή, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και των προϊόντων (δείκτες, ΕTFs) και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και πίστωσης των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων. Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η Coca-Cola HBC AG θα αντικαταστήσει την Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. στους δείκτες. Οι μετοχές της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα μεταφερθούν στην Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Επίσης, τα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας Coca Cola Ε.Ε.Ε. Α.Ε. θα διαγραφούν.

 

* Λήξη της διαπραγμάτευσης των ADS της CCHBC στο NYSE σε βάση «υπό αίρεση έκδοσης» (“when-issued basis”) – Έως τις 26 Απριλίου.

* Ολοκλήρωση και διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης και της Δημόσιας Πρότασης Η.Π.Α. – Έως τις 26 Απριλίου 2013.

* Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της CCHBC στο LSE 08:00 π.μ. ώρα Λονδίνου – 29 Απριλίου 2013.

* Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της CCHBC στο ΧΑ 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος – 29 Απριλίου 2013.

* Έναρξη κανονικής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της CCHBC στο NYSE 09:30 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης – 29 Απριλίου 2013.

* Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς – 19 Ιουλίου 2013.

* Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου – Λήξη διαπραγμάτευσης των Mετοχών της Εταιρίας στο ΧΑ στις 23 Ιουλίου 2013.

By