Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2019

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης του ΟΛΘ

Εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα που υπέβαλε στο υπουργείο Ναυτιλίας η ΟΛΘ ΑΕ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΟΛΘ ΑΕ στο τελικό σχέδιο που υπέβαλε έλαβε υπόψη και ικανοποίησε όλες τις παρατηρήσεις της ΓΓΛΛΠΝΕ η οποία από την πλευρά της είχε λάβει υπόψη της όλες τις παρατηρήσεις που είχε κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, με την υπ’ αριθμόν 95/2019 απόφασή της.

«Η διαδικασία εξελίχθηκε με πλήρη και απολύτως ομαλή συνεργασία των τριών φορέων, δηλαδή της ΓΓΛΛΠΝΕ, της ΡΑΛ και της ΟΛΘ ΑΕ» επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

By