Κυριακή, 18 Αυγούστου, 2019

Εντοπίστηκαν νομοθετικές παραβάσεις σε εταιρείες Χάλυβα

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα μετά από σχετικά δημοσιεύματα.

b4f5d4f475196f61c4b1c2525c377e23_XL

Παράβαση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό από τις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ εντοπίζει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην εισήγησή της προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η οποία δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από τις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ανταλλάσσονταν, επί σειρά ετών, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν στοιχεία παραγωγής και εξαγωγών των εν λόγω εταιριών και στοιχεία που αφορούσαν τις εισαγωγές, μέσω της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος (ΕΝΧΕ) στην οποία οι προαναφερόμενες συμμετέχουν.

Κατά την Εισήγηση, στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από μέρους των εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ (οριζόντια εναρμονισμένη πρακτική ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών για στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και τις εξαγωγές, η οποία υλοποιείται εντός της ΕΝΧΕ) και αντίστοιχη παράβαση από πλευράς της ΕΝΧΕ ως επιχείρησης που διευκολύνει την εναρμονισμένη πρακτική ανταλλαγής πληροφοριών των χαλυβουργιών – μελών της.

Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ξεκίνησε με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, όπου γινόταν λόγος για κοινές και υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων, με την οποία συνενώθηκαν καταγγελίες της εταιρίας IRON TENCO A.E. και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) κατά εταιριών του κλάδου παραγωγής και εμπορίας χάλυβα. Η υπόθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 29 Μαΐου.

By