Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

EuroAsia: Προκήρυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, ενός έργου προϋπολογισμού 1,706 δισ. ευρώ, προχώρησε η EuroAsia Interconnector.

Η προκήρυξη χωρίζεται σε τέσσερα βασικά σκέλη τα οποία αφορούν στη μελέτη του έργου, την προμήθεια και κατασκευή των δύο καλωδίων διασύνδεσης του Ισραήλ με τον Κύπρο, προϋπολογισμού το καθένα 230 εκατ. ευρώ.

Τα δύο υπόλοιπα σκέλη αφορούν στη διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη, προϋπολογισμού 623 εκατ. έκαστο.

Τα υποβρύχια καλώδια του Ισραήλ-Κύπρος θα εκτείνονται σε μήκος 310 χλμ., ενώ το μέγιστο βάθος από τις περιοχές που θα διέλθουν αγγίζει τα 2,2 χλμ. Η απόσταση που θα πρέπει να καλύψουν έως τον σταθμό μετατροπής στο Ισραήλ είναι 2 χλμ από το σημείο προσαιγιάλωσης, ενώ έως τον σταθμό μετατροπής στην Κύπρο 11 χλμ.

Αντίστοιχα, τα υποβρύχια καλώδια του Κύπρος-Κρήτη θα καλύπτουν απόσταση 898 χλμ, ενώ το μέγιστο βάθος από τις περιοχές που θα διέλθουν αγγίζει τα 3 χλμ. Η απόσταση που θα πρέπει να καλύψουν έως τον σταθμό μετατροπής στο Ισραήλ είναι 400 μέτρα από το σημείο προσαιγιάλωσης, ενώ έως τον σταθμό μετατροπής στην Κύπρο 11 χλμ.

Η προθεσμία προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής μετατίθεται έτσι για τις 17 Φεβρουαρίου, ενώ η εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους είναι η 28η Φεβρουαρίου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By