Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2020

Eurobank: Καμία επαφή με MIG

Αξιολογεί όλες τις πιθανές επιλογές, τονίζει η Τράπεζα.

Second day of the nationwide 48-hour general strike (Thessaloniki)/Δεύτερη μέρα της 48ης Πανελλαδικής γενικής απεργίας (Θεσσαλονίκη)Η Eurobank Ergasias δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επαφή είτε με εκπροσώπους της Marfin Investment Group ΜΙΓ είτε με άλλους επενδυτές, από τις 7 Απριλίου, οπότε και ενημερώθηκε για την αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσής της με την Εθνική Τράπεζα και την ανεξάρτητη ανακεφαλαιοποίησή της.

Η Eurobank, σε ανακοίνωσή της, σημειώνει πως αξιολογεί όλες τις πιθανές επιλογές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα προβεί, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις δέουσες γνωστοποιήσεις.

 

By