Κυριακή, 5 Απριλίου, 2020

Κερέ: «Τι πρέπει να κάνει η Ευρωζώνη για να πετύχει βιώσιμη νέα ισορροπία»

Ο Μπενουά Κερέ σε ομιλία του προειδοποίησε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές αποκλίσεις στην Ευρωζώνη

mpenoua-kere-ntabos

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μπενουά Κερέ προτείνει την υλοποίηση μεγαλύτερων δημόσιων επενδύσεων από τις πλεονασματικές χώρες, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και τη δημιουργία της ένωσης των κεφαλαιαγορών για να επιτύχει η Ευρωζώνη μια βιώσιμη νέα ισορροπία.

Σε ομιλία του στη Δανία, ο κ. Κερέ προειδοποίησε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές αποκλίσεις στην Ευρωζώνη, οι οποίες προκαλούν τις πολιτικές αποκλίσεις και καθιστούν εύθραυστο το οικοδόμημα της νομισματικής ένωσης, ενώ τόνισε ότι ανταγωνιστικότητα δεν σημαίνει μόνο τη μείωση του κόστους.

«Από το ξέσπασμα της κρίσης, βλέπουμε σημαντικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα στις χώρες που μπήκαν στην κρίση με μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα ελλείμματα στις χώρες που ήταν πριν σε πρόγραμμα έχουν προσαρμοσθεί δραματικά. Προσαρμογές στο κόστος έχουν λάβει χώρα, επίσης, σε πλεονασματικές χώρες. Η διαδικασία μίας νέας ισορροπίας δεν έχει, ωστόσο, ακόμη ολοκληρωθεί», ανέφερε ο Κερέ και πρόσθεσε:

«Σε πολλές χώρες με προβλήματα, η προσαρμογή επιτεύχθηκε με χαμηλότερο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Η απασχόληση είναι ακόμη περισσότερο από 10% κάτω από τα επίπεδα του 2008. Η επίτευξη τόσο της εξωτερικής ισορροπίας όσο και υψηλής απασχόλησης απαιτεί μία καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και υψηλότερη παραγωγικότητα. Η Ένωση των Κεφαλαιαγορών και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών είναι δύο τρόποι για να πάμε μπροστά. Το να θεωρείται ότι η νέα ισορροπία αφορά μόνο την περικοπή του κόστους – που είναι αυτό που οι πολιτικοί θεωρούν συχνά την «ανταγωνιστικότητα» – είναι παραπλανητικό».

Για τις πλεονασματικές χώρες, ο Κερέ σημείωσε ότι «ένας συνδυασμός μεγαλύτερων δημόσιων επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να δημιουργηθούν κίνητρα για αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις θα αντιμετώπιζε τόσο τις εξωτερικές ανισορροπίες όσο και τα εγχώρια προβλήματα των αδύναμων επενδύσεων και της χαμηλού δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης».

«Οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν δρόμο ακόμη για να κάνουν βιώσιμη τη νέα ισορροπία. Το να γίνει αυτό δεν είναι μόνο αναγκαίο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των ίδιων. Τελικά, είναι οι οικονομικές αποκλίσεις που προκαλούν πολιτικές αποκλίσεις, οι ποίες καθιστούν τόσο εύθραυστη την Ευρωζώνη», τόνισε ο Κερέ.

By