Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020

Κομισιόν: Nα εφαρμοστούν σωστά τα αερολιμενικά τέλη στο ΔΑΑ

H Koμισιόν ζητά την συμμόρφωση της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

elvenizelos
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, τα αερολιμενικά τέλη που ισχύουν για τις εσωτερικές πτήσεις διαφέρουν από αυτά για τις πτήσεις προς άλλους προορισμούς στον χώρο Σένγκεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ για τα αερολιμενικά τέλη και για την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, τα αερολιμενικά τέλη που ισχύουν για τις εσωτερικές πτήσεις διαφέρουν από αυτά για τις πτήσεις προς άλλους προορισμούς στον χώρο Σένγκεν.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό συνιστά μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση από άποψη κόστους για το διαφορετικό ύψος των τελών.

Το αίτημα της Επιτροπής εστάλη με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες.

Στην αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Visited 1 times, 1 visits today)