Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, 2020

Με τον Γ. Σταθάκη θα συναντηθεί αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ

Στη συνάντηση ο τρόπος συμμετοχής των δήμων στα έργα του νέου ΕΣΠΑ 

stathakis

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, θα έχει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος συμμετοχής των δήμων στα έργα του νέου ΕΣΠΑ.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου σημειώθηκε, ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβάλλει ως η μόνη, βασική χρηματοδοτική πηγή για την πραγματοποίηση επενδύσεων στους δήμους. Κι αυτό, διότι τα έσοδα των δήμων έχουν συρρικνωθεί, ενώ ταυτοχρόνως το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλει δημοτικούς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Όπως σημείωσε κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα του οικονομικού ζητήματος, το 2009 οι επιχορηγήσεις στους δήμους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) από τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθαν σε 1.107 εκατ. ευρώ. Το 2004 δεν ξεπέρασαν τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2015 προβλέπεται ποσό περίπου των 130 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20015-2018, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ ετησίως και καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ θα προσέλθει στη συνάντηση με τον κ. Σταθάκη με τέσσερις προτάσεις. Αυτές αφορούν στην εξειδίκευση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έτσι ώστε να διασφαλισθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δράσης για τους δήμους, τη ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας ορισμού φορέων της α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, την κατοχύρωση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων) στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τέλος τη διασφάλιση του συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κατηγοριών δράσεων των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) που έχουν ως δικαιούχους τους δήμους και των ειδικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στη διαχειριστική επάρκεια των δήμων, οι δήμοι ζητούν να διατηρηθεί η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας όσων δήμων την έχουν ήδη αποκτήσει, να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στους δήμους που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια και να διασφαλισθούν εναλλακτικοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίησης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων.

Ως προς τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με δεδομένη την εμπειρία που υπάρχει από την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, η ΚΕΔΕ διεκδικεί, η ΕΕΤΑΑ να οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν στους δήμους. Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων δράσεων θα πρέπει να υπερβαίνει τα δυο δισ. ευρώ.

Επίσης, η ΚΕΔΕ θα ζητήσει να λυθεί για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013 η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων των δήμων, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η ΚΕΔΕ θα ζητήσει να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την ωρίμανση των νέων έργων τους όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση, η υιοθέτηση της ίδιας πρότασης για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, νομοθετική ρύθμιση της δυνατότητας κάθε δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και εκτέλεση των έργων του. Τέλος, θα ζητηθεί η διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των προδιαγραφών για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η συνεργασία της ΚΕΔΕ με το αρμόδιο υπουργείο στη διοργάνωση ημερίδων για τη σχετική ενημέρωση των δήμων.

By