Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2020

MIG: Τακτική συνέλευση των μετόχων στις 30 Ιουνίου

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015

marfin-investment-group-mig

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της MIG θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 14.7.2016 και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 28.7.2016. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

By