Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, 2018

Ο Mr. Express Service και η Ολυμπιακή στους μεγαλύτερους οφειλέτες του Δημοσίου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το βράδυ της Τετάρτης τα ονόματα 8.909 φυσικών προσώπων και 14.083 νομικών προσώπων, οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Από τα νομικά πρόσωπα οφειλέτες του ΕΦΚΑ το μεγαλύτερο χρέος ύψους 895 εκατ. ευρώ έχει η Ολυμπιακή Αεροπορία. Από τα φυσικά πρόσωπα οφειλέτες του ΕΦΚΑ ο μεγαλύτερος είναι ο Γιάννης Ραπτόπουλος πρώην ιδιοκτήτης της Express Service.

Από τα νομικά πρόσωπα οφειλέτες του Δημοσίου το μεγαλύτερο χρέος έχει η Ακρόπολης Χρηματιστηριακή με οφειλή 9,4 δισ. ευρώ προερχόμενη από φόρους και προσαυξήσεις σχετικά με τα δομημένα ομόλογα. Από τα φυσικά πρόσωπα οφειλέτες της εφορίας ο μεγαλύτερος είναι ο λογιστής Νίκος Κασιμάτης, με χρέη 1,3 δισ. ευρώ, λόγω φοροδιαφυγής και προστίμων.

Να σημειωθεί πως οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 24/11/2016, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 24/11/2017. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 11/2016 και προγενέστερα.

Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν μόνον τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν ειδοποιηθεί με e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν έχει χορηγηθεί  αναστολή καταβολής των οφειλών του.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

By