Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2020

Ομόλογο θα εκδώσει η Πειραιώς εντός του 2018

Στην έκδοση καλυμμένων ομολόγων στρέφεται η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση έως το τέλος του έτους.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση της τράπεζας σε ενημέρωση διεθνών αναλυτών την Πέμπτη, εξετάζει μέτρα που θα ενισχύσουν μεν την κεφαλαιακή της επάρκεια αλλά δεν θα θίγουν τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων –κάτι που θα συνέβαινε στην περίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης.

«Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες και προσανατολιζόμαστε προς την έκδοση καλυμμένων ομολογιών κάποια στιγμή από σήμερα έως το τέλος του 2018», ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της για το α’ τρίμηνο. Όπως διευκρινίστηκε, επεξεργάζεται μέτρα που δεν οδηγούν σε αραίωση (non-dilutive) της συμμετοχής των μετόχων της.

Η διοίκηση σημείωσε ότι εξετάζει τα εν λόγω μέτρα «στο πλαίσιο της επιστροφής της κανονικότητας μέσω του δανεισμού από τις κεφαλαιαγορές». «Βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με την επενδυτική κοινότητα και διακρίνουμε το ενδιαφέρον [των αγορών] να μας δανείσουν», επισήμανε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς το βράδυ της Πέμπτης.

Επισπεύδονται οι πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου

Οι εν λόγω ενέργειες εξετάζονται συμπληρωματικά των πρωτοβουλιών που έχει ήδη δρομολογήσει για ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας με βάση το σχέδιο που κατέθεσε το 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για αύξηση του δείκτη κάλυψης των NPEs, μετά και την υιοθέτηση των νέων λογιστικών προτύπων IFRS9, η Τράπεζα Πειραιώς επικεντρώνεται τώρα στην επιτάχυνση της μείωσης του συντελεστή κινδύνου προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό, καθώς και την πώληση «κόκκινων χαρτοφυλακίων»:

Πώληση θυγατρικών

Όσον αφορά στις θυγατρικές, έχει ήδη υπογραφεί η πώληση της θυγατρικής στη Σερβία και τη Ρουμανία, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν κατά 900 εκατ. ευρώ τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένου κινδύνου (risk weighted assets, RWA).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πωλήσεις των θυγατρικών στη Βουλγαρία και την Αλβανία, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνδυαστικά 1,8 δισ. ευρώ.

Πώληση κόκκινων χαρτοφυλακίων

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, συνολικού οφέλους 1,2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και καρτών χωρίς εξασφαλίσεις Arctos και το χαρτοφυλάκιο μικρών επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις Amoeba. Και οι δύο αυτές πωλήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος τριμήνου. Στη λίστα της των πωληθέντων περιλαμβάνεται και η εταιρεία μίσθωσης οχημάτων Avis με θετική επίδραση 200 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εν λόγω μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By