Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, 2018

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 548 θέσεις μονίμων στο υπουργείο Οικονομικών

Ξεκινούν την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου οι αιτήσεις των υποψηφίων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 548 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα μεγάλη προκήρυξη αφορά μόνο δύο ειδικότητες και συγκεκριμένα 418 θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και 130 θέσεις του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών. Οι νέοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα στελεχώσουν την Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, καθώς και τα Τελωνεία όλης της χώρας.

Οι νέοι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών σπουδών.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τον έλεγχο των παραστατικών/στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας. Οι ΠΕ Εφοριακοί με πτυχίο Οικονομικών θα απασχοληθούν με θέματα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, φορολογίας ακίνητης περιουσίας κ.α.

Οι ΠΕ Τελωνειακοί θα ασχοληθούν με θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων και λαθρεμποριών της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, ενώ τέλος οι υποψήφιοι στην κατηγορία ΠΕ Εφοριακών/Τελωνειακών με πτυχίο Στατιστικής θα απασχοληθούν κυρίως με τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων και δεικτών απόδοσης στο πλαίσιο της Διοίκησης.

Εκτός από τους απαραίτητους τίτλους σπουδών οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα πρέπει να διαθέτουν γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής), όπως και Η/Υ.

Ο διαγωνισμός ζητά πτυχία όπως Νομικής, Οικονομικών, ή Οικονομικής Επιστήμης, ή Οικονομικών Επιστημών, ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών, ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ή Μαθηματικών με Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 18 Ιανουαρίου στο www.asep.gr, ενώ σε εκτυπωμένη μορφή αποστέλλονται στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.

By