Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2020

Προς αποποινικοποίηση της βλασφήμιας

Η αποποινικοποίηση βλασφημίας έχει τεθεί υπό την κρίση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

fosphotos.com | Alexandros Katsis

Με μία ανακοίνωση το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εκφράζει την πρόθεση του να προχωρήσει στην αποποινικοποίηση του εγκλήματος της βλασφημίας.

Πιο συγκεκριμένα: «η αποποινικοποίηση του εγκλήματος της βλασφημίας έχει τεθεί υπό την κρίση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα» και συνεχίζει «τη θέση αυτή θα εκφράσει προσεχώς και κατά την εξέταση της χώρας μας από την Επιτροπή των ΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (3-4 Αυγούστου στη Γενεύη)».

Τέλος στη συνέχεια της ανακοίνωσης του υπουργείου, αναφέρεται: «κατά το Ποινικό Δίκαιο η ποινή προϋποθέτει την τέλεση πράξης. Ο προσδιορισμός της τελευταίας χωρεί με στάθμιση των εμπειρικών – αποδείξιμων αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, στην περίπτωση της βλασφημίας λείπει οποιαδήποτε αποδείξιμη ενώπιον δικαστηρίου βλαπτική συνέπεια της πράξης. Επομένως, η έννοια του εγκλήματος δεν διακρίνεται».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By